Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce a získávání nových zkušeností v euroregionech v česko-polském příhraničí, které budou základem pro přípravu na budoucí programovací období po roce 2013. Cílem projektu je také zlepšení podmínek realizace přeshraniční spolupráce česko-polských euroregionů a její vnímání jak modelové, propagace této spolupráce chápané komplexně v České republice a Polsku a také mimo toto území, tj. v rámci celé Evropské Unie.

Specifické cíle projektu:

  • vzájemné seznámení s česko-polskými euroregiony a jejich činností, zintenzívnění spolupráce s cílem budování vzájemné důvěry,
  • využití nových zkušeností rozvinutých zahraničních regionů a jejich využití pro definování směrů spolupráce po roce 2013,
  • definování problémů, které jsou překážkou pro intenzivnější přeshraniční spolupráci, zvýšení povědomí a vědomostí o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce,
  • snaha o aktivizaci česko-polské mezivládní komise.