Aktivity v rámci projektu

V rámci projektu uskutečníme 4 bloky aktivit, které odpovídají cílům Programu a přispívají tak k rozvíjení a vytváření sítě spolupracujících institucí, s místními samosprávami a jimi zřizovanými organizacemi. Tyto aktivity současně podporují neustálé prohlubování přeshraniční spolupráce a hledání řešení společných problémů v oblasti česko-polského příhraničí.

Aktivita č. 1  - Vzájemné poznávání, rozvíjení spolupráce mezi euroregiony česko-polského příhraničí

V rámci této aktivity je naplánována organizace výměnných studijních pobytů v každém euroregionu, jejichž cílem je získání praktických zkušeností v oblasti fungování jednotlivých euroregionů. Celkem se uskuteční 6 třídenních setkání zástupců jednotlivých euroregionů vždy v jednom euroregionu na jeho obou stranách. V rámci těchto setkání dojde k prezentaci aktivit realizovaných v obou národních částech příslušného euroregionu a budou prezentovány konkrétní výsledky spolupráce na území po obou stranách hranice.
Každé setkání v euroregionu má svoje hlavní téma, přímo spojené se specifikou dotyčného euroregionu.  Každý z organizátorů setkání odpovídá za jeho program. V rámci příslušného setkání proběhnou pracovní jednání, prezentace a studijní návštěvy.

Aktivita č. 2  -  Získávání zkušeností v zahraničí

V rámci této aktivity budou uspořádány 3 zahraniční cesty na území Evropské unie. Cílem těchto studijních cest do zahraničí je získávání praktických zkušeností v oblasti působnosti rozvinutých institucí, euroregionů, eventuálně ESÚS. Každá cesta má konkrétní cíl a díky jejich realizaci budeme moci získané zkušenosti využít v naší budoucí činnosti.

Aktivita č. 3 - Přehled problémů v oblasti přeshraniční spolupráce „Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“

V rámci této aktivity dojde ke zpracování analýzy, která bude mapovat problémy v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce v různých oblastech, např. dopravy, životního prostředí, legislativy, evropských přeshraničních dotačních programů včetně Fondu mikroprojektů, ESÚS atd., a následné prezentaci tohoto dokumentu na veřejnosti s cílem iniciování změn právních předpisů a zákonů a také pro využití při přípravě nových projektů.

Aktivita č. 4  - Propagace, publicita a zvyšování povědomí o přeshraniční spolupráci

Cílem propagačně-informačních aktivit v rámci tohoto tématického bloku je široká propagace dlouholeté spolupráce mezi euroregiony v česko-polském příhraničí, ale i propagace celého podporovaného území, programu OPPS ČR-PR a Evropského fondu pro regionální rozvoj, díky němuž bylo v posledních 15 let možné realizovat řadu skvělých aktivit, které přispěly k rozvoji přeshraniční spolupráce v česko-polském příhraničí a staly se motorem rozvoje tohoto území.

V rámci propagačních aktivit byla vytvořena i tato webová stránka, na které jsou prezentovány všechny euroregiony česko-polského příhraničí a informace o přeshraniční spolupráci. V rámci dalších aktivit bude vydána společná publikace a mapa propagující všechny euroregiony. Kromě toho budou zorganizovány regionální konference prezentující aktivity a výsledky euroregionální spolupráce.

 

Přehled všech projektových aktivit

P.č.

Číslo aktivity:

Typ aktivity

Odpovědný/Indikátory jednotlivých partnerů

1

Aktivita 1A

Vzájemné poznávání, rozvíjení spolupráce mezi CZ-PL euroregiony

ER Beskydy CZ

2

Aktivita 1B

Vzájemné poznávání, rozvíjení spolupráce mezi CZ-PL euroregiony

ER Praděd CZ

3

Aktivita 1C

Vzájemné poznávání, rozvíjení spolupráce mezi CZ-PL euroregiony

ER Těšínské Slezsko CZ

4

Aktivita 1D

Vzájemné poznávání, rozvíjení spolupráce mezi CZ-PL euroregiony

ER Silesia CZ

5

Aktivita 1E

Vzájemné poznávání, rozvíjení spolupráce mezi CZ-PL euroregiony

ER Glacensis PL

6

Aktivita 1F

Vzájemné poznávání, rozvíjení spolupráce mezi CZ-PL euroregiony

ER Nisa CZ

7

Aktivita 2A

Zahraniční studijní návštěvy AEBR

ER Nisa PL

8

Aktivita 2B

Zahraniční studijní návštěvy Dunkerque

ER Těšínské Slezsko PL

9

Aktivita 2C

Zahraniční studijní návštěvy Kehl

ER Těšínské Slezsko PL

10

Aktivita 3

Zpracování "Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici"

ER Glacensis CZ

11

Aktivita 4A

Zahajovací konference

 

ER Silesia CZ

12

Aktivita 4B

Webová stránka

ER Silesia PL

13

Aktivita 4C

Vydání map

 

ER Beskydy CZ

14

Aktivita 4D

Konference věnována prvním výsledkům realizace projektu

 

ER Glacensis CZ

15

Aktivita 4E

Vydání publikace

 

ER Těšínské Slezsko PL

16

Aktivita 4F

Konference věnována výsledkům působnosti euroregionů na česko-polské hranici

 

ER Těšínské Slezsko PL

17

Aktivita 4G

Závěrečná konference

ER Silesia PL

18

Aktivita 4H

Zpracování sady propagačních materiálů

ER Praděd PL

19

Aktivita 4I

Zpracování prezentace k propagaci česko-polských euroregionů na konferenci AEBR

ER Glacensis PL