Euroregiony v ČR a Polsku

EUROREGIONY V POLSKU

Euroregiony v česko-polském příhraničí:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion Glacensis
 • Euroregion Praděd
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Beskydy

Ostatní euroregiony:

 • Euroregion Tatry
 • Euroregion Bałtyk
 • Euroregion Bug
 • Euroregion Karpaty
 • Euroregion Łyna - Ława
 • Euroregion Niemen
 • Euroregion Pomerania
 • Euroregion Pro Europa Viadrina
 • Euroregion Puszcza Białowieska
 • Euroregion Sprewa -Nysa - Bóbr

EUROREGIONY V ČESKÉ REPUBLICE

Euroregiony v česko-polském příhraničí:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion Glacensis
 • Euroregion Praděd
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Beskydy

Ostatní euroregiony:

 • Euroregion Labe
 • Euroregion Krušnohoří
 • Euroregion Egrensis
 • Euroregion Šumava
 • Euroregion Silva Nortica
 • Euroregion Pomoraví
 • Euroregion Bílé Karpaty