Aktuality

2019-12-06
2019-11-29
2019-10-25
Důležitým prvkem projektu „EUREGIO PL-CZ”, který v letech 2012-2014 realizovalo 6 euroregionů z česko-polského pohraničí, byly aktivity zaměřené na přenos znalostí z jiných příhraničních regionů. Stowarzyszenie „Olza” mimo jiné odpovídalo za realizaci dvou studijních cest do Dunkerk (francousko-belgické pohraničí) ve spolupráci s EUWT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, a do Kehl (francousko-německé pohraničí) ve spolupráci s Euro-Institutem v Kehlu.
Slavnostní předávání prestižního ocenění „Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2019“, které se koná vždy ke konci roku, se v uplynulém roce uskutečnilo 22. listopadu na polské straně ERN v divadle „Zdrojowy Teatr Animacji“ v Jelení Hoře.
„Program, který mění polsko-české příhraničí” je název konference, která se konala 24.10.2019 v Bielsku-Białé a pořádalo ji Regionální kontaktní místo Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko realizující informačně – propagační aktivity ve prospěch Programu v rámci projektů Technické pomoci.

Nadcházející události

Vítejte na stránkách projektu "EUREGIO PL-CZ"!

Vážení,

Vítáme Vám na internetových stránkách projektu  EUREGIO PL-CZ. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.

Projekt je realizován 11 partnery – Sdruženími zastupujícími národní strany šesti euroregionů v česko-polském příhraničí, tj. Euroregionu Beskydy, Glacensis, Nisa, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko.

Základním cílem projektu je vzájemné poznání specifiky Euroregionů existujících v česko-polském příhraničí a také využití znalostí a zkušeností rozvinutějších Euroregionů pracujících v příhraničí jinde v Evropě.

Věcná výměna zkušeností a nejlepší praxe, analýza problémů a bariér přeshraniční spolupráce a také navázání a rozšíření sítě kontaktů a vzájemné spolupráce bude základem stabilní a řádné realizace Programu v novém programovacím období 2014–2020.

Podrobné informace o projektu najdete v hlavní nabídce v záložce „O projektu“.

Doporučujeme tyto informace Vaší pozornosti a doporučujeme také průběžné sledování jednotlivých projektových aktivit, o kterých budeme na těchto stránkách průběžně informovat.

____________________________________________________________________________________

„Zgubić“ je divné slovo aneb Já jsem vám to říkal!

Fejeton Jany Novotné Galuszkové, tajemnice české části Euroregionu Silesia

Určitě všichni jste už někdy zažili situaci, kdy vám někdo radí, vy se rozhodnete jeho rady neposlouchat a řídit se po svém. A pak, když dojde na jeho slova a vy to přiznáte, uslyšíte tu nenáviděnou větu „Já jsem ti to říkal!“. A tak někdy raději pravdu zamlčíte nebo dokonce tomu svému „radilovi“ (kolegovi, manželce, tchýni) zalžete, abyste se vyhnuli mentorování, které je v tu chvíli již zcela zbytečné a je jen jakýmsi triumfem v rukách radilových. Ne všechny tyto situace však musí končit pocitem naštvání na jedné straně a pocity vítězství na straně druhé. Naopak mohou skončit velkým pobavením a smíchem na obou stranách. Jako například tehdy v předvánoční Varšavě, kam jsme se v rámci společného projektu vypravili s kolegy z dalších euroregionů ukázat vrcholným politikům, co všechno v našem česko-polském příhraničí děláme pro utužení a rozvoj přeshraniční spolupráce. Po splnění své mise jsme se domluvili, že budeme v utužování vzájemných vztahů pokračovat a vyrazíme do některé z varšavských hospůdek. V tu chvíli padla rada kolegy Mirka, abychom všichni nechali své mobilní telefony „doma“ (myšleno v hotelu) a měli tak na rozvíjení svých vztahů větší klid. Cože? Dvě tři hodiny bez mobilu? Nikdy! Kolega Mirek byl tedy jediný, kdo se sám svou dobře míněnou radou řídil a taky si patřičně posezení u Bazyliška ve varšavské Starówce užil. Na jeho opakované „Já jsem vám to říkal!“ jsme my ostatní raději nereagovali a dál jsme po telefonu podrážděně vyřizovali pracovní záležitosti a tvrdili svým nejbližším, že jednání jsou velmi dlouhá, náročná a ten hluk kolem jsou jen bouřlivé reakce politiků na naše úspěchy. A pak při večerním návratu od Bazyliška se to stalo: naše mladá kolegyně Olga zjistila, že nemá svůj mobil (který dle Mirkovy rady samozřejmě nenechala v hotelu)! Nebyl to sice žádný drahý model, ale byl to už druhý telefon, který v průběhu jednoho projektu ztratila! Co teď? Dostala jsem nápad: zavolám na její číslo, a jestli někdo ztracený telefon najde a zvedne jej, já mu celou situaci vysvětlím a požádám o jeho vrácení. Po několikerém zazvonění se na druhé straně ozval mužský hlas. Nadechla jsem se … a v tu chvíli jsem si za nic na světě nemohla vzpomenout, jak se polsky řekne „ztratit telefon“!  Jak se polsky řekne „hledat“ (to známé „szukać“, které nám, Čechům, zní tak sprostě), ví každý, ale „ztratit“? No, přece „zgubić“, vybavil se mi najednou článek z učebnice polštiny s názvem „Maryla zgubiła parasolkę“. Vše se mi nakonec podařilo mužskému hlasu na druhé straně vysvětlit, telefon se vrátil ke své majitelce a na opětovné Mirkovo „Já jsem vám to říkal!“ jsme všichni reagovali huronským smíchem. A jaké z toho pro mě plyne ponaučení? Když vám někdo dobře radí, tak ho raději poslechněte a v každém projektu počítejte s nějakou tou ztrátou. Jo, a „zgubić“ je fakt divné slovo!