Indikátory projektu

Podrobný seznam indikátorů projektu "EUREGIO PL-CZ" a stav jejich realizace ke dni 30.06.2012

HODNOTY PROGRAMOVÝCH INDIKÁTORŮ

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Skutečnost

Termín realizace indikátoru

Partner odpovědný za provádění indikátorů

Číslo aktivity:

Komentář

Počet mužů účastnících se vzdělávacích aktivit.

0

0

0

-

-

-

-

počet spoluprac.úz.samospráv a subjektů poskyt.veř.služby

0

11

11

31.12.2014

Všichni partneři projektu

-

Do indikátoru je započítáno všech 11 partnerů

Počet žen účastnících se vzdělávacích aktivit.

0

0

0

-

-

-

-

VÝSTUPY PROJEKTU

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Skutečnost

Termín realizace indikátoru

Partner odpovědný za provádění indikátorů

Číslo aktivity:

Komentář

Počet produktů informačních technologií pro potřeby vzdělávání

0

1

1

7.11.2013

ER Glacensis PL

4I

Zpracování prezentace k propagaci česko-polských euroregionů na konferenci AEBR - vyrobený 7-9.11.2013

Počet realizovaných informačních a komunikačních technologií

0

1

1

21.12.2012

ER Silesia PL

4B

Webová stránka -vyrobený 21.12.2012 - www.euroregions.org

Počet subjektů zapojených do přeshraničních aktivit

0

11

11

31.12.2014

Všichni partneři projektu

-

Do indikátoru je započítáno všech 11 partnerů

Počet zpracovaných analýz, studií nebo strategií

0

1

1

12/2014

ER Glacensis CZ

3

Zpracování "Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici"

VLASTNÍ INDIKÁTORY

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Plánovaná hodnota

Skutečnost

Termín realizace indikátoru

Partner odpovědný za provádění indikátorů

Číslo aktivity:

Komentář

Počet konferencí

0

4

4

29.11.2012

ER Silesia CZ

4A

Zahajovací konference - Ostrava

27.3.2014

ER Glacensis CZ

4D

Konference věnovaná prvním výsledkům realizace projektu

16.12.2014

ER Těšínské Slezsko PL

4F

Konference věnovaná výsledkům působnosti euroregionů na česko-polské hranici

6.11.2014

ER Silesia PL

4G

Závěrečná konference

Počet pracovních setkání v Euroregionu

0

6

6

20-22.06.2012

ER Beskydy CZ

1A

pracovní setkání v ER Beskydy -realizován

3-5.10.2012

ER Praděd CZ

1B

pracovní setkání v ER Praděd -realizován

22-24.05.2013

ER Těšínské Slezsko CZ

1C

pracovní setkání v ER Těšínské Slezsko -realizován

14.-16.05.2014

ER Silesia CZ

1D

pracovní setkání v ER Silesia

2-4.10.2013

ER Glacensis PL

1E

pracovní setkání v ER Glacensis

9-11.9.2014

ER Nisa CZ

1F

pracovní setkání v ER Nisa

Počet zahraniční studijní návštěv

0

3

3

7-9.11.2013

ER Nisa PL

2A

studijní návštěva - AEBR

21-23.11.2013

ER Těšínské Slezsko PL

2B

studijní návštěva – Dunkerque,

25.-28.06.2014

ER Těšínské Slezsko PL

2C

studijní návštěva – Kehl,

Počet vydaných propagačních materiálů

0

1

1

12/2012

ER Beskydy CZ

4C

Vydání map - 20 000 ks.

Počet realizovaných materiálů v tištěné verz

0

5000

5000

12/2014

ER Těšínské Slezsko PL

4E

Vydání publikace - 5 000 ks.

Zpracování sady propagačních materiálů

0

1

1

06/2012

ER Praděd PL

4H

Zpracování sady propagačních materiálů