Výstupy projektu

P.č.

Název produktu

Číslo aktivity

Partner zodpovědný za aktivitu

Termín realizace

Do pobrania

1

Webové stránky

Aktivita 4B

ER Silesia PL

do 31.12.2012

www.euroregions.org

2

Vydání map

Mapa "V ČESKO-POLSKÝCH EUROREGIONECH"

Aktivita 4C

ER Beskidy CZ

do 31.12.2012

Mapa.pdf

3

Zpracování prezentace k propagaci česko-polských euroregionů na konferenci AEBR

Aktivita 4I

ER Glacensis PL

do 31.12.2013

Prezentace

4

Zpracování "Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici"

Aktivita 3

ER Glacensis CZ

do 31.12.2014

ANALYZA - ver PL

ANALYZA - ver CZ

5

Vydání publikace Aktivita 4E ER Śląsk Cieszyński PL do 31.12.2014

Kniha

obálka

"Euroregiony polsko-českého pohraničí"