POSILUJEME MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCÍ PRO ROZVOJ ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ

2019-12-06

Přenos osvědčených postupů z jiných hranic je nedílnou součástí činnosti Stowarzyszenia „Olza”. V roce 2019 pokračovala realizace projektu "EURO-IN.NET. Rozvíjení a posilování partnerství Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu"

Myšlenka na vytvoření Euroinstitutu byla převzata z francousko-německého pohraničí, založenýmve městě Kehl Euroinstitut, který je modelovým střediskem specializujícím se na celoživotní učení a přeshraniční vzdělávání. V roce 2019 byly navíc zahájeny dva nové projekty založené na výměně znalostí a zkušeností z jiných příhraničních regionu. První z nich je „TEIN4citizens” implementovaný z programu „Evropa pro občany“ 9 partnery sítě TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) včetně Stowarzyszení „Olza“. Druhým je mikroprojekt „ProUE” realizován z programu FM Interreg V-A RCz-PL v Euroregionu Těšínské Slezsko, partnery projektu jsou Stowarzyszenie „Olza“ a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínškého Slezska. Spočívá ve zlepšení propagačních aktivit a posílení image euroregionu na různých úrovních přeshraniční spolupráce, mj. díky sdílení znalostí v tomto aspektu s Eurodystryktem PAMINA.

Za zmínku stojí, že v rámci tohoto projektu uspořádalo Stowarzyszenie „Olza” ve spolupráci s Ministerstvem pro místí rozvoj PR a dalšími institucemi v Cieszyně evropský piknik na podporu evropských programů přeshraniční spolupráce.