Program, který mění polsko-české příhraničí

2019-10-25

Konference byla nejlepší příležitostí k setkání se před koncem roku s potencionálními žadateli a beneficienty Programu a z úhlu pohledu několika institucí k projednání a shrnutí dosavadní spolupráce v příhraničí.

Interreg V-A Česká republika – Polsko je největší program přeshraniční spolupráce realizovaný za účasti Polska, a tím i beneficientů ze slezského vojvodství. Je to program, v němž nejdůležitější roli hraje svědomité partnerství a spolupráce, výsledkem čehož jsou realizované projekty. Díky unijním fondům dostupným v rámci Programu a angažovanosti mj. slezských partnerů, kteří spolupracují především s partnery z Moravskoslezského kraje a společně realizují různé projekty, pozorujeme stále více příznivých změn v příhraničí a doufáme, že všechny informace a prezentace předložené na konferenci pouze potvrzují, že Interreg V-A Česká republika - Polsko je program, který mění polsko-české příhraničí. Svou prezentaci měl Euroregion Silesia a Beskydy.

Vice https://ewt.slaskie.pl/czytaj/Konferencja24102019