Aktualności

 • 2015-11-06
  Współpraca partnerska, którą realizujemy w ramach trwałości projektu „EUREGIO PL-CZ” przynosi korzyści po obu stronach granicy polsko-czeskiej, a także korzyści w szerszym aspekcie, ponieważ rezultatem naszej pracy jest koncepcja nowego projektu. W dniu 04.11.2015r. w Twierdzy Kłodzkiej odbyło się spotkanie euroregionów, które dotyczyło projektu związanego z polsko-czeską wymianą młodzieży.
 • 2015-10-30
  Jednym z celów naszego projektu „EUREGIO PL-CZ” było dążenie do aktywizacji polsko-czeskiej Komisji Międzyrządowej. Cel ten z pewnością udało się osiągnąć, gdyż w dniach 6-7 października 2015r. w Opolu odbyło się XXI posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. W posiedzeniu udział wzięli między innymi: przewodniczący czeskiej i polskiej części komisji - Tomáš Kafka i Joanna Kapuścińska,
 • 2015-10-16
  Czesko – polski projekt pod nazwą EUREGIO PL-CZ był realizowany przez 6 euroregionów z czesko – polskiego pogranicza w latach 2012 – 2014 oraz miał na celu wymianę i dzielenie się doświadczeniami oraz wiedzą z innych przygranicznych regionów, także wzajemnego poznania, rozwijania i definiowania problemów współpracy transgranicznej. Dzięki realizacji projektu odbyły się wizyty studyjne na francusko – niemieckim pograniczu, których celem był transfer dobrych praktyk z innych granic europejskich.
 • 2015-09-30
  W pierwszym roku trwałości projektu Region Beskydy zapewnił dystrybucję drukowanej mapy polsko-czeskiego pogranicza, która powstała w ramach projektu EUREGIO PL-CZ. Mapa została rozpowszechniona wśród szerokiej społeczności gmin i miast Euroregionu Beskidy, za pośrednictwem polskiego biura Euroregionu Beskidy,
 • 2015-09-25
  Dnia 15 września 2015 r. na szczycie Śnieżki spotkali się wszyscy partnerzy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Powodem ich spotkania było uroczyste podpisanie podstawowych dokumentów niezbędnych do powołania Ugrupowania. Ugrupowanie to organizowane było od ponad trzech lat, a we współpracę zaangażowanych zostało dziewięciu partnerów: Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki i Kraj Liberecki oraz polskie i czeskie części Euroregionów Glacensis i Nysa.
 • 2015-08-31
  …czyli Kim jesteśmy, Co robimy, Gdzie zmierzamy“. Tak Euroregion Silesia nazwał swój projekt, który realizował w 2015 roku, i który nawiązywał do efektów wspólnego trzyletniego projektu euroregionów "EUREGIO PL-CZ". Euroregionu Silesia za cel projektu wyznaczył sobie przyczynienie się do lepszego zrozumienia Euroregionu jako ważnej struktury transgranicznej, lepszego zrozumienia jego działalności, która dla wielu jest wciąż wielką niewiadomą i kierunkach jego dalszego rozwoju w najbliższych latach.
 • 2015-07-31
  Poprzez realizację projektu „EUREGIO PL-CZ” chcieliśmy doprowadzić do stworzenia trwałych, wspólnych struktur i rozwoju stosunków transgranicznych pomiędzy partnerami projektu. Do chwili obecnej wszyscy Partnerzy projektu są wspólnie zaangażowani w podejmowanie podobnych inicjatyw. W dniu 30.06.2015r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki – innowacyjna platforma współpracy transgranicznej”.
 • 2015-05-04
  W dniu 22.04.2015r. po raz kolejny w Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad gościli wraz ze swym opiekunem dr Pavlem Ptáčkiem studenci Katedry Geografii Wydziału Przyrodniczego z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Tematami spotkania były: współpraca transgraniczna, Fundusz Mikroprojektów, funkcjonowanie Euroregionu Pradziad, rola Euroregionu oraz projekty własne realizowane przez tę instytucję. Znaczną część spotkania wypełniła prezentacja efektów realizacji wspólnego projektu wszystkich Euroregionów z pogranicza polsko-czeskiego „EUREGIO PL-CZ”, które znakomicie wpisywały się w tematykę interesującą studentów.