Aktualności

 • 2015-04-30
  Członkowie Parlamentu Euroregionu Pradziad spotkali się 17.04.2015r. w Sali Konferencyjnej Sanatorium Priessnitza w Jeseniku. W obradach Parlamentu uczestniczyli delegaci z dwóch stron narodowych, zaproszeni goście oraz pracownicy sekretariatów z Prudnika i Vrbna pod Pradĕdem. Podczas obrad najwyższego organu Euroregionu podsumowano ubiegły rok działalności Euroregionu, przedstawiono sprawozdanie ze stanu realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Praděd/Pradziad, omówione zostały zrealizowane projekty, w tym duży projekt „EUREGIO PL-CZ”.
 • 2015-03-31
  Artykuł o projkcie EUREGIO PL-CZ został opublikowany w Biuletynie Euroregionu Glacensis nr 1/2015. Dotyczył on przede wszystkim ostatniego działania projektu - konferencji, która odbyła się w Sejmie RP w Warszawie, a także opisuje podstawowe informacje o projekcie. Biuletyny jest dostepny w formie elektronicznej na www.euro-glacensis.cz, www.euroregion-glacensis.ng.pl.
 • 2014-12-31
  Na zakończenie projektu pn. „EUREGIO PL-CZ“ wydano dwujęzyczną publikację poświęconą euroregionom polsko-czeskiego pogranicza. Opracowanie przybliża czytelnikom zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną, z euroregionami i właściwymi programami Unii Europejskiej, zawiera także wiele ciekawych informacji na temat wszystkich sześciu euroregionów.
 • 2014-12-19
  16 grudnia 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Polsko-czeska współpraca transgraniczna na przykładzie współdziałania Euroregionów i projektu EUREGIO PL-CZ”. Konferencję swoją obecnością i wystąpieniami zaszczycili Posłanki oraz Posłowie na Sejm RP, wśród nich między innymi Poseł Monika Wielichowska – Przewodnicząca Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej oraz Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar, Wiceprzewodnicząca Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej.
 • 2014-11-10
  W dniu 6 listopada 2014 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu realizacji projektu pt. „EUREGIO PL-CZ”. Konferencja pod tytułem „Przyszłość współpracy transgranicznej na przykładzie polsko-czeskich Euroregionów i projektu EUREGIO PL-CZ” zgromadziła wielu gości.
 • 2014-09-26
  W dniach 9-11 września 2014 w Euroregionie Nysa miała miejsce ostatnia, szósta wizyta studyjna przedstawicieli polskich i czeskich euroregionów w ramach projektu EUREGIO PL-CZ. W pierwszym dniu spotkania odbyło się wprowadzenie w zakres działalności Euroregionu Nysa, który obejmuje terytorium trzech krajów - Czech, Polski i Niemiec.
 • 2014-08-01
  W dniach 25 - 28 czerwca 2014r. w ramach naszego projektu „EUREGIO PL-CZ” odbyła się kolejna wizyta studyjna poza obszarem wsparcia POWT RCz-RP. Tym razem przedstawiciele partnerów projektu tj. Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Euroregionu Silesia gościli w Euro-Institucie w Kehl (Niemcy). Celem wizyty było skorzystanie z francusko-niemieckich doświadczeń w zakresie prowadzonej współpracy transgranicznej oraz próba przeniesienia nabytej wiedzy na grunt polsko-czeskich relacji transgranicznych.
 • 2014-06-30
  W dniach 14-16 maja 2014 roku odbyło się już piąte spotkanie robocze / studyjne przedstawicieli polskich oraz czeskich euroregionów w ramach grupy działań bloku I. Tym razem odwiedziliśmy Euroregion Silesia (Działanie 1d). Podczas spotkania w dniu 14 maja 2014r. zaprezentowana została współpraca transgraniczna szkół wszystkich szczebli w ramach Euroregionu Silesia, a także omawiano problemy z administracją Funduszem Mikroprojektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. W ostatniej części spotkania - prezentacyjnej wspólnie z pozostałymi partnerami projektu ustalano harmonogram działań projektu na II półrocze 2014r.