Cele projektu

Głównym celem projektu jest pogłębienie wzajemnej współpracy oraz zdobywanie nowych doświadczeń przez euroregiony na polsko-czeskim pograniczu, które stanowić będą podstawę do przygotowania na przyszły okres programowania po 2013 roku. Celem projektu jest również dążenie do poprawy warunków realizowanej współpracy transgranicznej euroregionów polsko-czeskich i postrzegania jej jako modelowej, a także promocja tej współpracy rozumianej całościowo w Polsce i Czechach jak również poza granicami tych państw tj. w obrębie Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe projektu to:

  • wzajemne poznanie euroregionów polsko-czeskich i ich działalności, zintensyfikowanie wzajemnej współpracy w celu zbudowania wzajemnego zaufania,
  • skorzystanie z nowych doświadczeń rozwiniętych regionów zagranicznych oraz wykorzystanie ich w kształtowaniu kierunków współpracy po 2013,
  • zdefiniowanie problemów będących barierą dla dynamizmu współpracy transgranicznej, zwiększenie świadomości oraz wiedzy nt. możliwości i efektów współpracy transgranicznej,
  • dążenie do aktywizacji polsko-czeskiej Komisji Międzyrządowej.