Działania w ramach projektu

W ramach projektu realizujemy 4 bloki działań, które są zgodne z celami Programu i w związku z tym przyczyniają się do rozwijania i tworzenia sieci współpracujących instytucji, w tym samorządów terytorialnych i powołanych przez nie jednostek, a zarazem promują stale zacieśnianą współpracę transgraniczną oraz poszukują rozwiązań dla wspólnych problemów w obszarze polsko-czeskiego pogranicza.

Działanie 1 - Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami na pograniczu polsko-czeskim

W ramach tego działania planowana jest organizacja wymiennych pobytów studyjnych w celu pozyskania praktycznych doświadczeń z zakresu działalności poszczególnych euroregionów realizujących projekt. Łącznie zrealizujemy 6 trzydniowych spotkań przedstawicieli poszczególnych euroregionów, każdorazowo w jednym z euroregionów na obu jego stronach. W ramach tych pobytów studyjnych zostaną zaprezentowane przedsięwzięcia podejmowane w obu częściach narodowych danego euroregionu oraz przedstawione zostaną konkretne efekty współpracy w terenie po obu stronach granicy.
Każde spotkanie w euroregionie ma swoje tematy przewodnie, które są bezpośrednio powiązane ze specyfiką danego euroregionu. Każdy z realizujących spotkanie odpowiada za jego program. W ramach danego spotkania odbędą się spotkania robocze, prezentacje oraz study tour.

Działanie 2 - Zdobywanie doświadczeń za granicą

W ramach tego działania zostaną zorganizowane 3 wyjazdy zagraniczne w obrębie Unii Europejskiej. Organizacja pobytów studyjnych za granicą ma na celu pozyskanie praktycznych doświadczeń z zakresu działalności zaawansowanych i rozwiniętych instytucji, euroregionów, ewentualnie EUWT. Każdy wyjazd posiada konkretny cel i dzięki ich realizacji będziemy mogli w przyszłości wykorzystywać zdobyte doświadczenie w naszej działalności.

Działanie 3 - Przegląd problemów z zakresu współpracy transgranicznej pt. „Analiza systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy”

W ramach tego działania zostanie opracowana Analiza definiująca problemy w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach, np. transportu, środowiska, ustawodawstwa, unijnych transgranicznych programów  pomocowych, w tym Funduszu mikroprojektów, EUWT, itp. oraz późniejsza prezentacja tego dokumentu na forum w celu zainicjowania zmian aktów prawnych i ustaw, jak również do wykorzystania przy przygotowywaniu nowych projektów.

Działanie 4 - Promocja, działania informacyjne oraz podnoszenie świadomości nt. współpracy transgranicznej

Działania promocyjno-informacyjne realizowane w ramach tego bloku mają na celu szeroką  promocję wieloletniej współpracy  pomiędzy euroregionami na pograniczu polsko-czeskim, ale również promocję całego naszego obszaru wsparcia, Programu POWT RCz-RP oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu przez ostatnie 15 lat mieliśmy możliwość realizacji wielu wspaniałych działań, które przyczyniły się do rozwoju współpracy transgranicznej na polsko-czeskim pograniczu i stały się siłą napędową tego terenu.
W ramach działań promocyjnych powstała niniejsza strona internetowa na której prezentujemy wszystkie euroregiony z pogranicza polsko-czeskiego oraz zamieszczamy informacje o współpracy tansgranicznej, a w ramach kolejnych działań powstanie wspólna publikacja oraz mapy promujące wszystkie euroregiony. Ponadto, zorganizujemy regionalne konferencje prezentujące działania i rezultaty współpracy euroregionalnej.

 

Przegląd wszystkich działań projektu

Lp.

Numer działania

Rodzaj działania

Odpowiedzialny/przypisany wskaźnik

1

Działanie 1A

Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami PL-CZ

ER Beskidy CZ

2

Działanie 1B

Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami PL-CZ

ER Pradziad CZ

3

Działanie 1C

Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami PL-CZ

ER Śląsk Cieszyński CZ

4

Działanie 1D

Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami PL-CZ

ER Silesia CZ

5

Działanie 1E

Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami PL-CZ

ER Glacensis PL

6

Działanie 1F

Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami PL-CZ

ER Nysa CZ

7

Działanie 2A

Zagraniczne wizyty studyjne SERG

ER Nysa PL

8

Działanie 2B

Zagraniczne wizyty studyjne Dunkierka, Francja

ER Śląsk Cieszyński PL

9

Działanie 2C

Zagraniczne wizyty studyjne Kehl, Niemcy

ER Śląsk Cieszyński PL

   10

Działanie 3

Opracowanie „Analiza systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy”

ER Glacensis CZ

11

Działanie 4A

 

Konferencja rozpoczynająca

 

ER Silesia CZ

12

Działanie 4B

Strona WWW

ER Silesia PL

13

Działanie 4C

Wydanie map

 

ER Beskidy CZ

14

Działanie 4D

Konferencja prezentująca pierwsze wyniki realizacji projektu

 

ER Glacensis CZ

15

Działanie 4E

 

Wydanie publikacji

 

ER Śląsk Cieszyński PL

16

Działanie 4F

Konferencja prezentująca dorobek prac euroregionów pogranicza polsko-czeskiego,

Warszawa

ER Śląsk Cieszyński PL

17

Działanie 4G

Konferencja podsumowująca

ER Silesia PL

18

Działanie 4H

Wykonanie kompletu materiałów promocyjnych

ER Pradziad PL

19

Działanie 4I

Wykonanie prezentacji promującej euroregiony PL-CZ na konferencji SERG

ER Glacensis PL