Euroregiony w Polsce i Czechach

EUROREGIONY W POLSCE

Euroregiony na pograniczu polsko-czeskim:

 • Euroregion Nysa
 • Euroregion Glacensis
 • Euroregion Pradziad
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Śląsk Cieszyński
 • Euroregion Beskidy

Pozostałe euroregiony:

 • Euroregion Tatry
 • Euroregion Bałtyk
 • Euroregion Bug
 • Euroregion Karpaty
 • Euroregion Łyna - Ława
 • Euroregion Niemen
 • Euroregion Pomerania
 • Euroregion Pro Europa Viadrina
 • Euroregion Puszcza Białowieska
 • Euroregion Sprewa -Nysa - Bóbr

EUROREGIONY W CZECHACH

Euroregiony na pograniczu polsko-czeskim:

 • Euroregion Nysa
 • Euroregion Glacensis
 • Euroregion Pradziad
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Śląsk Cieszyński
 • Euroregion Beskidy

Pozostałe euroregiony:

 • Euroregion Labe
 • Euroregion Krušnohoří
 • Euroregion Egrensis
 • Euroregion Šumava
 • Euroregion Silva Nortica
 • Euroregion Pomoravi
 • Euroregion Bílé Kaprpaty