Finansowanie projektu

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 313 952,00 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 266 858,47 EUR

Współfinansowanie poszczególnych Partnerów kształtuje się na poziomie:

 1. EUROREGION SILESIA PL - 15,48%
 2. EUROREGION SILESIA CZ - 10,05%
 3. EUROREGION BESKIDY CZ - 8,03%
 4. EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI CZ (RSTS) - 6,97%
 5. EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI PL - 15,13%
 6. EUROREGION PRADZIAD CZ - 4,40%
 7. EUROREGION PRADZIAD PL - 4,71%
 8. EUROREGION GLACENSIS CZ - 16,62%
 9. EUROREGION GLACENSIS PL - 5,17%
 10. EUROREGION NYSA CZ - 7,94%
 11. EUROREGION NYSA PL - 5,49%

Strona Polska – 45,99%
Strona Czeska – 54,01%