O projekcie

Jeszcze na początku lat 90-tych XX w. takie terminy jak „euroregion” i „współpraca transgraniczna” były dla większości Czechów, Polaków i pozostałych obywateli państw Europy Środkowej i Wschodniej pojęciami nieznanymi, mało ciekawymi. Szczelnie zamknięte granice właściwie całkowicie uniemożliwiały kontakty transgraniczne, ludzie nie znali miejsc ani sąsiadów po drugiej stronie. Pragnienie mieszkańców pogranicza, aby można było żyć na takim samym poziomie jak w centralnych obszarach kraju, było również wyzwaniem dla gmin, które po 1989 roku rozpoczęły poszukiwania nowych możliwości współpracy transgranicznej i wspólnego rozwiązywania specyficznych problemów pogranicznych obu regionów. Biorąc przykład z Europy Zachodniej, zaczęły powstawać regionalne stowarzyszenia, które nawiązywały współpracę z podobnymi stowarzyszeniami po drugiej stronie granicy. Również na pograniczu polsko-czeskim zaczęły powstawać pierwsze „euroregiony”, które niczym  mosty połączyły sąsiadujące państwa i stały się siłą napędową rozwoju współpracy transgranicznej na tych terenach. Doświadczenia naszych euroregionów z ostatnich 20 lat skłoniły nas do pewnych podsumowań i chęci zaprezentowania tego co udało nam się na przestrzeni lat osiągnąć dzięki woli i chęci wielu ludzi oraz finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. Nasz projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce i Czechach, gdzie aż 6 euroregionów z polsko-czeskiego pogranicza promuje współpracę transgraniczną, Fundusze Mikroprojektów wraz z ich beneficjentami oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP. Dzięki realizacji tego projektu pierwszy raz na tak szeroką skalę pokażemy jak środki z Unii Europejskiej stały się siłą napędową rozwoju współpracy transgranicznej na polsko-czeskim pograniczu.

Poprzez realizację naszego projektu chcemy doprowadzić do stworzenia trwałych wspólnych struktur i rozwoju stosunków transgranicznych pomiędzy partnerami Projektu. Do chwili obecnej wszyscy Partnerzy projektu są wspólnie zaangażowani w obsługę Funduszu Mikroprojektów dlatego też nasze partnerstwo jest stabilne i zapewnia dalszą współpracę w ramach podobnych inicjatyw. Chcemy jednak, aby powstałe w ramach tego projektu nowe partnerstwo wzmocniło już istniejące stosunki, jak również doprowadziło do stworzenia nowej wspólnej płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy euroregionami. Współpraca partnerska, którą realizujemy w ramach projektu przynosi korzyści po obu stronach granicy polsko-czeskiej, ale także korzyści w szerszym aspekcie, ponieważ z rezultatami naszej pracy np. powstałą analizą problemów współpracy będą mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani z Unii Europejskiej jak również spoza jej obszaru.

Ponadto, realizacja projektu przyczynia się do wspierania współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich uczestników projektu, inicjatyw społecznych wspólnie realizowanych tj. wspólnej wymiany doświadczeń, wzajemnego poznawania się, wspólnych spotkań i konferencji promujących pogranicze oraz zwiększa współpracę jednostek administracji publicznej tj. samorządów, które są członkami i tworzą euroregiony. Realizacja projektu pozwala zwiększyć współpracę transgraniczną samorządów tworzących euroregiony, ponieważ za jego pośrednictwem dochodzi do wymiany doświadczeń w innym zakresie niż do tej pory tj. obsługi Funduszu Mikroprojektów, a promocja euroregionów pogranicza polsko-czeskiego pozwoli na zapoznanie się z problematyką współpracy transgranicznej również tym instytucjom, które do tej pory się tym nie zajmowały.

 

Czas trwania projektu

 

Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 01.01.2012

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 31.12.2014

Czas trwania projektu (w miesiącach): 36

 

Partnerzy Projektu