Ogólnie o Euroregionie Beskidy

Euroregion Beskidy powstał w 2000 roku w celu wypromowania idei „Beskidy bez granic”, co było inicjatywą przedstawicieli miast i gmin beskidzkich na polsko-słowacko-czeskim pograniczu. ER Beskidy na terytorium polskim leży w przygranicznej części województwa śląskiego i małopolskiego, na terytorium słowackim zajmuje znaczną część żylińskiego kraju samorządowego, a na terytorium czeskim – dużą część powiatu Frýdek-Místek. Euroregion Beskidy tworzą trzy stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie „Region Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej
  • „Združenie Región Beskydy” z siedzibą w Żylinie
  • Sdružení „Region Beskydy” z siedzibą we Frýdku-Místku

Działalnością Euroregionu Beskidy kieruje prezydium, które zasiada z reguły dwa razy w roku i składa się członków zarządów części narodowych. Prezesa euroregionu wybiera się na roczną kadencję. Funkcja ta, z którą związane są obowiązki zarządzania regionem, ma charakter rotacyjny, piastujące ją osoby regularnie się zmieniają. W 2012 roku prezesem euroregionu jest Igor Choma, prezes słowackiej części euroregionu, w 2013 roku prezesura przeniesie się do polskiej części euroregionu, gdzie przejmie ją Zbigniew Michniowski, prezes polskiej części Euroregionu Beskidy. W 2014 roku przewodnictwo i związane z tym obowiązki utworzenia prezydium, organizowania regularnych imprez kulturalnych i sportowych oraz kierowania działalnością euroregionu wróci do czeskiej części Euroregionu Beskidy.