Ogólnie o Euroregionie Glacensis

Euroregion Glacensis powstał w dniu 5 grudnia 1996 roku. Umowę Ramową o utworzeniu Euroregionu w Hradcu Kralove podpisały wówczas Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej wraz z Regionalnym Stowarzyszeniem do spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej po wieloletnich staraniach polsko – czeskich dzialaczy po obu stronach granicy. Był pierwszym wyłącznie polsko – czeskim euroregionem. Siedzibą polskiego sekretariatu jest Kłodzko, natomiast czeski sekretariat znajduje sie w Rychnově nad Kněžnou.

Głównym celem Euroregionu Glacensis jest wspieranie polsko – czeskiej współpracy przygranicznej oraz rozwój przygranicznego obszaru powiązany z geoficycznymi oraz historyczno – politycznymi uwarunkowaniami. Euroregion po polskiej stronie obejmuje obszar powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego, wałabrzyskiego i ząbkowickiego. Po czeskiej stronie aktywność dotyczy powiatów: Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk. Obecnie członkami euroregionu po polskiej stronie są 34 samorządy gminne oraz 3 powiaty. Po czeskiej stronie członkami jest 109 miast i gmin oraz samorządy krajów (województw) Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého. Nazwa Glacensis wywodzi się z języka łacińskiego i symbolizuje wspólną historię obszaru.

Trwałym celem Euroregionu Glacensis jest pokonywanie stereotypów i  barier wytworzonych w mienionej epoce oraz wspomaganie procesu integracji Polski i Czeskiej Republiki w Unii Europejskiej. Zamierzamy przywrócić funkcje granicy państwowej jako mostu dla spotkań i współfunkcjonowania obu narodów, a nie końca suwerennego obszaru państw, dla dynamicznego rozwoju oraz wytworzenia trwałych, przyjacielskich kontaktów obu narodów. Euroregion jest partnerem dla tego procesu identyfikującym transgraniczne zadania oraz poszukującym rozwiązań dla skutecznego  rozwiązywania problemów w sferze kulturalnych, socjalnych, gospodarczych i infrastrukturalnych inicjatyw.