Produkty projektu

Lp.

Nazwa produktu

Numer działania

Partner odpowiedzialny za działanie

Termin realizacji

Do pobrania

1

Strona Internetowa

Działanie 4B

ER Silesia PL

do 31.12.2012

www.euroregions.org

2

Wydanie map

Mapa pt. "W polsko-czeskich euroregionach"

Działanie 4C

ER Beskidy CZ

do 31.12.2012

Mapa.pdf

3

Wykonanie prezentacji promującej euroregiony PL-CZ na konferencji SERG

Działanie 4I

ER Glacensis PL

do 31.12.2013

Prezentacja

4

Opracowanie „Analiza systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy"

Działanie 3

ER Glacensis CZ

do 31.12.2014

Analiza - wersja PL

Analiza - wersja CZ

5

Wydanie publikacji Działanie 4E ER Śląsk Cieszyński PL do 31.12.2014

Publikacja

Okładka

"Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego"