Wskaźniki projektu

Szczegółowy wykaz wskaźników projektu „EUREGIO PL-CZ” oraz stan ich realizacji na dzień 30.06.2012 r.

WSKAŹNIKI PROGRAMOWE

Nazwa wskaźnika

Wartość wyjściowa

Wartość planowana

Wykonanie

Termin realizacji wskaźnika

Partner odpowiedzialny za wykonanie wskaźnika

Nr działania

Komentarz

Liczba mężczyzn uczestnic. przedsięw. edukacyjnych

0

0

0

-

-

-

-

Liczba współpracujących jednostek samorządu teryto.

0

11

11

12/2014

Wszyscy partnerzy projektu

-

Każdy z 11 Partnerów projektu zalicza się do wskaźnika

Liczba kobiet uczestnic. przedsięw. Edukacyjnych

0

0

0

-

-

-

-

PRODUKTY PROJEKTU

Nazwa produktu

Wartość wyjściowa

Wartość planowana

Wykonanie

Termin realizacji wskaźnika

Partner odpowiedzialny za wykonanie wskaźnika

Nr działania

Komentarz

Liczba produktów, technologii informatycznych niezbędnych do działań edukacyjnych

0

1

1

7.11.2013

ER Glacensis PL

4I

Wykonanie prezentacji promującej euroregiony PL-CZ na konferencji SERG - wykonano na konferecję na 7-9.11.2013r.

Liczba zrealizowanych systemów informacyjnych oraz komunikacyjnych

0

1

1

21.12.2012

ER Silesia PL

4B

Strona internetowa - wykonana 21.12.2012 - www.euroregions.org

Liczba podmiotów zaangażowanych w działania transgraniczne

0

11

11

31.12.2014

Wszyscy partnerzy projektu

-

Każdy z 11 Partnerów projektu zalicza się do wskaźnika

Liczba opracowanych analiz, studiów lub strategii

0

1

1

12/2014

ER Glacensis CZ

3

Opracowanie „Analizy systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy”

WSKAŹNIKI WŁASNE

Nazwa wskaźnika

Wartość wyjściowa

Wartość planowana

Wykonanie

Termin realizacji wskaźnika

Partner odpowiedzialny za wykonanie wskaźnika

Nr działania

Komentarz

Ilość konferencji

0

4

4

29.11.2012

ER Silesia CZ

4A

Konferencja rozpoczynająca - Ostrawa

27.03.2014

ER Glacensis CZ

4D

Konferencja prezentująca pierwsze wyniki realizacji projektu

16.12.2014

ER Śląsk Cieszyński PL

4F

Konferencja prezentująca dorobek prac euroregionów pogranicza polsko-czeskiego,

06.11.2014

ER Silesia PL

4G

Konferencja podsumowująca

Ilość spotkań roboczych w Euroregionach

0

6

6

20-22.06.2012

ER Beskidy CZ

1A

Spotkanie robocze  w ER Beskidy - zrealizowane

3-5.10.2012

ER Pradziad CZ

1B

Spotkanie robocze w ER Pradziad - zrealizowane

22-24.05.2013

ER Śląsk Cieszyński CZ

1C

Spotkanie robocze w ER Śląsk Cieszyński - zrealizowane

14.-16.05.2014

ER Silesia CZ

1D

Spotkanie robocze w ER Silesia

2-4.10.2013

ER Glacensis PL

1E

Spotkanie robocze w ER Glacensis

9-11.09.2014

ER Nysa CZ

1F

Spotkanie robocze w ER Nysa

Ilość zagranicznych spotkań studyjnych

0

3

3

7-9.11.2013

ER Nysa PL

2A

Wyjazd studyjny - SERG

21-23.11.2013

ER Śląsk Cieszyński PL

2B

Wyjazd studyjny - Dunkierka,

25.-28.06.2014

ER Śląsk Cieszyński PL

2C

Wyjazd studyjny – Kehl,

Ilość wydanych materiałów promocyjnych

0

1

1

12/2012

ER Beskidy CZ

4C

Wydanie map - 20 000 szt

Ilość wydanych materiałów w formie drukowanej

0

5000

5000

12/2014

ER Śląsk Cieszyński PL

4E

Wydanie 5000 szt. publikacji

Wydanie kompletu materiałów promocyjnych

0

1

1

06/2012

ER Pradziad PL

4H

Wydanie kompletu materiałów promocyjnych