20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - Czy warto być razem? - konferencja międzynarodowa

2018-09-21

Jednym z podstawowych założeń projektu było przedstawienie Euroregionu Silesia w trzech wymiarach: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

Obchody 20-lecia Euroregionu Silesia zaplanowano na 13 września 2018r. i zostały podzielone na dwie części, przedpołudniową w Raciborzu oraz popołudniową w Krawarzu (w Republice Czeskiej).

Część pierwsza jubileuszu 20 lat Euroregionu Silesia rozpoczęła się Międzynarodową Konferencją pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - Czy warto być razem?”. Po oficjalnym przywitaniu uczestników konferencji odbyła się premiera filmu pn. „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”.

Kolejny, bardzo ważnym punktem konferencji było uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla obu stowarzyszeń tworzących Euroregion Silesia tj. dla Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Euroregionu Silesia – CZ. Odznaki zostały wręczone przez Pana Jacka Świerkockiego – Przewodniczącego Komisji doraźnej "Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Po zakończeniu Międzynarodowej konferencji zaproszeni goście rozpoczęli drugą część obchodów jubileuszu Euroregionu Silesia w Krawarzu w Republice Czeskiej.

Część kulturalna odbyła się na Zamku w Krawarzu, gdzie oprócz zwiedzania Zamku można było wziąć udział w uroczystym otwarciu wystawy historycznych i współczesnych zdjęć z obszaru Hluczyńska i polskich gmin w ramach projektu „W poszukiwaniu minionego czasu” notabene współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów programu INTERREG V-A.