Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020

2017-09-29

W ramach projekt zostanie wydany kolejny numer Biuletynu Euroregionu Silesia, sprawozdanie czesko-polskie, który będzie nośnikiem promocyjnych i źródłem informacji na temat współpracy transgranicznej. Grupą docelową projektu są oprócz gmin członkowskich obu części Euroregionu Silesia i pozostałych instytucji członkowskich także inne instytucje z terenu euroregionu rozwijające działalność transgraniczną (szkoły wszystkich szczebli, bezpieczeństwa, stowarzyszenia, itp.) oraz inne euroregiony pogranicza polsko-czeskiego i innych krajów europejskich. Skierowany jest również do przedstawicieli organów władzy publicznej i sfery politycznej zajmującej się europejską współpracą terytorialną oraz do innych podmiotów i osób zainteresowanych czesko-polską współpracą transgraniczną i działalnością Euroregionów.