Analiza systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy

2017-01-02

Były to grupy ds. transportu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony środowiska, problemy administracyjne, grupa robocza na rzecz współpracy gospodarczej oraz grupa robocza ds. planowania przestrzennego. Podstawą działalności tych grup roboczych była właśnie "Analiza systemowych problemach współpracy transgranicznej na granicy czesko-polskiej." Członkami tych grup roboczych zostali przedstawiciele euroregionów Nysa i Glacensis, ale także przedstawiciele województw czeskich (krajów) i eksperci zewnętrzni.

Do dnia 31.12.2016 Euroregion Glacensis zaewidencjonował liczbę odwiedzających w celu pobrania  tego dokumentu w wysokości 2164 (pobrań).