Artykuł o projekcie EUREGIO PL-CZ został opublikowany w Biuletynie Euroregionu Glacensis nr 1/2015

2015-03-31

W styczniu 2015 roku została udostępniona aktualizacja informacji o projekcie na stronie internetowej ER Glacensis. ER Glacensis był odpowiedzialny za kluczowe działanie tj. przygotowanie „Analizy systemowych problemów współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim“. Dokument ten odegrał kluczową rolę w tworzeniu nowego czesko-polskiego ugrupowania EUWT NOVUM. Podstawowe dokumenty dotyczące utworzenia zostały podpisane w dniu 15 września 2015 roku na Śnieżce, a ugrupowanie będzie nową platformą dla transgranicznej współpracy czesko-polskiej granicy w przyszłości.