Badania ankietowe w ramach tworzonej "Analizy problemów systemowych współpracy transgranicznej na polsko-czeskiej granicy"

2013-09-13

Celem analizy jest kompleksowe opracowanie i zmapowanie przeszkód utrudniających rozwój transgranicznej współpracy w różnych obszarach działania. Stworzony materiał będzie stanowić podstawę do późniejszego inicjowania zmian prawa, przepisów i standardów w celu poprawy warunków dla transgranicznej współpracy w różnych dziedzinach.

Procedurę procesu tworzenia analizy opisanow dokumencie-metodologia analizy systemowych problemów współpracy transgranicznej na granicy polsko-czeskiej (česká verze ke stažení, polská verze ke stažení).

Miejscem, na którym będą realizowane badania jest spójny z obszarem w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rcz-RP 2007-2013, tj. pogranicze: województwa Libereckie, Hradec Kralove, Pardubickie, Ołomunieckie i Morwskosląskie po czeskiej stronie granicy  oraz woj. Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie po polskiej stronie.

W celu aktywnego udział w tworzeniu analiz powołano grupę roboczą, dla każdego obszaru badania. Szacunkowa liczba osób dla danej grupy roboczej to 6-8 osób ( 6x Euroregiony przedstawiciele/administratorzy FM,  Grupy KM) . W każdej grupie roboczej ds. utworzenia analizy jest możliwość zaangażowania przedstawicieli odpowiednich grup roboczych Komisji Międzyrządowej.


Cały proces tworzenia analizy i jej wykonanie zostało zlecone podwykonawcom. Postępowanie wygrała Firma  PROCESS- Centrum Rozwoju Gmin i Regionów Europy , sro , Ostrava . Badanie ankietowe będą prowadzone w okresie od 1 wrzesień 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

 

Drodzy użytkownicy,
Jeśli jesteś zainteresowany, aby wziąć udział w badaniu,
Oferujemy do pracy wersję on-line ankiet:

 

Analizowane obszary:

  • administracja mikroprojektów, współpraca tarnsgraniczna, EUWT (identifikace problémů spojených s administrací fondu mikroprojektů, spolupráce společenství, zefektivnění programů přeshraniční spolupráce, ESÚS - vliv národních legislativ na právní podmínky registrace ESÚS)

       URL wersja - CZ        http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/585622/lang-cs

                            - PL          http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/585622/lang-pl

  • transport i handel (identifikace problémů stavu a efektivity využívání přeshraniční dopravní infrastruktury, hospodářství a obchodu)

        URL wersja - CZ     http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/215574/lang-cs

                               PL         http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/215574/lang-pl

  • ochrona środowiska (identifikace problémů ochrany životního prostředí, likvidace odpadů, kvality ovzduší, příp. dalších - brownfieldy, staré ekologické zátěže atd.)

        URL wersja - CZ     http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/476163/lang-cs

                               PL         http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/476163/lang-pl

 

  • zdrowie, bezpieczeństwo i praca cudzoziemców  (identifikace problémů integrovaného záchranného systémů, prevence rizik, policejních a celních orgánů, zaměstnávání cizinců, pracovněprávních vztahů, kriminality cizinců)

           URL wersja - CZ  http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/683834/lang-cs

                                  PL      http://vyzkum.rozvoj-obce.cz/index.php/683834/lang-pl