Coroczne spotkanie w sprawie Funduszu Mikroprojektów

2019-01-29

Głównym tematem styczniowego spotkania było omówienie uproszczonego wykazywania wydatków w ramach FMP w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027r.  W spotkaniu brali udział przedstawiciele wszystkich polsko-czeskich euroregionów.