Dnia 5 grudnia 2016 roku minęło dokładnie 20 lat od uroczystego podpisania dokumentów powołujących do życia Euroregion Glacensis

2016-12-09

Uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji poświęconych współpracy transgranicznej, np. na temat statystyki ruchu turystycznego na czesko-polskim pograniczu lub infrastruktury służącej przekraczaniu granicy na terenie Euroregionu Glacensis. Elementem konferencji było również uroczyste wyróżnienie najbardziej aktywnych polskich i czeskich podmiotów, które na przestrzeni minionego 20-lecia zaangażowały się we współpracę transgraniczną, przyczyniając się do tego, że Euroregion Glacensis uważany jest za jeden z euroregionów odnoszących największe sukcesy. Wyróżnienie otrzymały także wybitne osobistości, które mają zasługę w jego rozwoju. Euroregion Glacensis wydał przy tej okazji również specjalny numer biuletynu, w którym przedstawiono całą historię euroregionu.