DWADZIEŚCIA LAT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W EUROREGIONIE PRADZIAD

2017-10-12

Ważnym akcentem wystąpień było przedstawienie realizowanych projektów i osiągniętych dzięki nim efektów transgranicznych. Bardzo interesujące były również wystąpienia przedstawicieli: urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego, kraju morawsko-śląskiego i kraju ołomunieckiego, którzy opowiedzieli o roli i wkładzie Euroregionu Pradziad w rozwój obszarów przygranicznych. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Martin Buršík przedstawił działania prowadzone przez Komisję Europejską w zakresie współpracy transgranicznej. Wystąpienia nie zakończyły się tylko na słowach, najwyższe instytucje samorządowe w naszym regionie przyznały medale, wyróżnienia i upominki dla obchodzącego jubileusz Euroregionu oraz osób, które na przestrzeni minionych lat wniosły największy wkład w jego pracę. Medale i wyróżnienia za wkład w rozwój pogranicza polsko-czeskiego przyznały także władze Euroregionu Pradziad, honorowe medale otrzymali: Ondřej Holub, Pavla Müllerová, Marta Novotná, Radek Šimek, Danuta Jazłowiecka, Franciszek Fejdych, Łukasz Jastrzembski, Piotr Kanzy, Norbert Rasch, Petr Rys, Vlasta Kočí, Jan Konečný, Eva Pavličíkova, Edward Szupryczyński, Andrzej Pyziak, Aleksander Juszczyk. Przyznane zostały także wyróżnienia dla instytucji, które w swojej codziennej pracy nie zapominają o współpracy polsko-czeskiej. Konferencja podsumowująca XX lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Pradziad była znakomitą okazją do spotkania, odnowienia i nawiązania kontaktów różnych instytucji z całego pogranicza polsko-czeskiego w tym także Euroregionów, które miedzy innymi w ten sposób kontynuują wypracowaną w projekcie "EUREGIO PL-CZ" wspólną płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy euroregionami.