Euroregion Nysa gospodarzem konferencji rocznej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG)

2016-09-29

Należy przypomnieć, że w 2013r. w  ramach projektu EUREGIO PL-CZ  jednym z działań (zrealizowanych) w projekcie był udział (promocyjno – informacyjny) przedstawicieli - członków polskich i czeskich euroregionów, reprezentujących całe  polsko- czeskie pogranicze na Walnym Zgromadzeniu SERG w Liege.

Ta Konferencja była poniekąd swoistym wydarzeniem (jakby rewizytą) spotkaniem przedstawicieli Europejskich Regionów Granicznych (SERG) w naszym obszarze transgranicznym. Była to również dobra okazja, aby przybliżyć temat: czym w istocie jest Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych.

Członkostwo w SERG jest dobrowolne. Aktualnie pełnoprawnym członkami tego  Stowarzyszenia jest 75 wspólnot granicznych i transgranicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Rady Europy a także wielkoobszarowe związki regionów granicznych z kilku krajów, o ile ich członkowie nie przystąpią do SERG indywidualnie. Euroregion „Neisse-Nisa-Nysa” przystąpił do tej organizacji w 1992 roku.