EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA SZCZYCIE DYPLOMACJI SAMORZĄDOWEJ I EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

2019-09-12

Podczas tego dwudniowego zdarzenia (9-10 września 2019r.) opartego na współpracy trzech podstawowych filarów inwestycji: regionów, biznesu i nauki, prezentujemy jego uczestnikom m.in. nasze doświadczenia we wdrażaniu dobrych praktyk opartych na transferach wiedzy z innych granic europejskich, a także efekty współpracy transgranicznej w turystyce, przede wszystkim na rzecz tworzenia wspólnych, polsko-czeskich ofert turystycznych.


Zaproszenie do aktywnego udziału w Szczycie jest kolejnym dowodem na to, że nasza praca jest dostrzegana i doceniana, również na szczeblu krajowym. Dziękujemy i... pracujemy dalej, efektywnie rozwijając nasz fragment pogranicza.