Euroregiony z pogranicza polsko-czeskiego chcą wspólnie realizować projekty

2016-01-29

Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili chęć realizacji wspólnego projektu, w ramach którego planowana jest organizacja krótkich wyjazdów integracyjnych dzieci do Polski lub Czech oraz nauka języka sąsiada. W nieco mniejszym gronie przedstawicieli Euroregionów: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Silesia i Pradziad rozmawiano o możliwościach realizacji projektu dotyczącego integracji tras turystycznych (w szczególności rowerowych) na naszym pograniczu oraz rozszerzenia działalności EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego o obszar Euroregionu Pradziad. Uczestnicy spotkania w Prudniku podkreślają wpływ wspólnie zrealizowanego projektu „EUREGIO PL-CZ” na chęć realizacji dalszych wspólnych projektów oraz integrację Euroregionów na polsko-czeskim pograniczu.