Kiedy powie się Euroregion Silesia

2015-08-31

Wszystkie ważne informacje na temat Euroregionu Silesia i jego działalności w 2014 roku opisuje Roczne sprawozdanie wydane w ramach projektu, które będzie wzorem dla raportów wydanych w kolejnych latach. W ramach projektu rozpoczęła działalność wspólna grupa robocza do spraw wdrażania Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 oraz zrealizowano dwudniowe wspólne społeczno-kulturalne spotkanie członków Euroregionu Silesia. Na zakończenie projektu wydano specjalny numer polsko-czeskiego Biuletynu Euroregionu Silesia. Więcej informacji na temat projektu i jego rezultatów, tj. Biuletyn i sprawozdania roczne w formie elektronicznej są dostępne na stronach internetowych Euroregionu Silesia (www.euroregion-silesia.cz i www.euroregion-silesia.pl). Wszystkie działania w ramach projektu Euroregionu Silesia przyczyniły  się do dalszej promocji współpracy transgranicznej i roli euroregionów oraz miały "efekt synergiczny" do działań realizowanych w projekcie EUREGIO PL-CZ.