Kłodzko 04.11.2015r.

2015-11-06

Spotkanie prowadziła Sekretarz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – Bernadeta Tambor. Na początku przedstawiła propozycję projektu, a dzięki wspólnej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy euroregionami udało nam się ustalić wstępny harmonogram projektu. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że projekt będzie trwał 36 miesięcy, a złożony zostanie w II naborze (do Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska). W najbliższym czasie zaplanowane mamy kolejne spotkanie, na którym ustalimy pozostałe szczegóły naszej współpracy.