Komisja Międzyrządowa

2015-10-30

przedstawiciele ministerstw obu krajów, euroregionów, przedstawiciele przygranicznych regionów i województw, burmistrzów miast i gmin, a także przedstawiciele Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.
Przewodnicząca polskiej delegacji Pani Joanna Kapuścińska powitała uczestników posiedzenia Komisji i podkreśliła, że Komisja jest instytucją, która skupia w sobie najważniejsze tematy współpracy na pograniczu. Monitoruje współpracę służb ratowniczych, współdziała w zakresie ochrony środowiska, popiera intensywną współpracę gospodarczą, jest zaangażowana w kwestie ochrony zdrowia, rynku pracy na pograniczu i zagospodarowania przestrzennego, a także wspiera współpracę euroregionów. Komisja jest również aktywna w obszarach, które tradycyjnie są przedmiotem największego zainteresowania we współpracy polsko-czeskiej, takich jak infrastruktura transportowa
i programy współpracy transgranicznej współfinansowane ze środków unijnych. Przewodniczący czeskiej delegacji w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie współpracy transgranicznej w czasach, kiedy na całym świecie przeżywamy załamanie wzajemnego zaufania. Jego odzyskanie będzie procesem długoterminowym i dlatego jest ważne, żeby w proces ten zaangażowała się jak największa liczba podobnie świadomych podmiotów jak, te które generuje czesko-polska współpraca transgraniczna we wszystkich jej aktualnych formach. Po inauguracji posiedzenia przewodniczący grup roboczych spotkali się w celu omówienia efektów współpracy w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji oraz uzgodnili tematy i zadania, które będą realizowane w okresie do kolejnego posiedzenia Komisji. Ustalono również termin XXII posiedzenia Komisji na II półrocze 2016 roku.  Tym razem odbędzie się ono na terytorium Republiki Czeskiej. Takie spotkania są dowodem na to, że realizacja projektu „EUREGIO PL-CZ” przyczyniła się do wspierania współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich uczestników projektu, inicjatyw społecznych wspólnie realizowanych tj. wspólnej wymiany doświadczeń, wzajemnego poznawania się, wspólnych spotkań i konferencji promujących pogranicze.