Konferencja poświęcona podsumowaniu realizacji projektu pt. „EUREGIO PL-CZ” - Dz. 4G

2014-11-10

W dniu 6 listopada 2014 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu realizacji projektu pt. „EUREGIO PL-CZ”. Konferencja pod tytułem „Przyszłość współpracy transgranicznej na przykładzie polsko-czeskich Euroregionów i projektu EUREGIO PL-CZ” zgromadziła wielu gości.

Zaproszenia przyjęli między innymi Konsul Generalna RP w Ostrawie Pani Anna Olszewska, Dyrektor Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej Pan RNDr. Jiří Horáček oraz Z-ce Dyrektora Pan Martin Buršík, przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiciele Gmin, Powiatów oraz Województw z terenu pogranicza polsko-czeskiego, a także Beneficjenci Programu i Partnerzy projektu.

Konsul Generalna RP w Ostrawie - Anna Olszewska

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość w ramach bloku tematycznego „Polsko-czeska współpraca transgraniczna na przykładzie euroregionów i projektu EUREGIO PL-CZ”  zapoznania się z całością realizacji projektu, gdzie swoje prelekcje wygłosili Dyrektorzy strony polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński, Silesia i  strony czeskiej Euroregionu Silesia.

Daria Kardaczyńska – Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – strona polska Euroregionu Silesia

Bogdan Kasperek – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' - strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński

Jana Novotná Galuszková – Sekretarz strony czeskiej Stowarzyszenia „Euroregion Silesia – CZ”

Następnie przedstawiciel MSW wygłosił prelekcje o „Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej i jej roli we współpracy transgranicznej”.

Witold Kadenaci, Główny Specjalista, Wydział Współpracy Transgranicznej, Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Szczegółowo omówiono powstałą w ramach projektu „Analizę systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy”. Przedstawiono również „Inicjatywy społeczności lokalnych na granicy wschodniej na przykładzie Euroregionu Bug”.

Ostatni blok tematyczny poświęcono przygotowaniu na okres programowania 2014-2020 w ramach Celu 2 UE tj. „Europejska współpraca terytorialna”. Prelekcję o „Programie Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 wygłosili RNDr. Jiří Horáček, Dyrektor Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej a także dr Witold Wieczorek - Główny specjalista w Wydziale Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej.

RNDr. Jiří Horáček, Dyrektor Departamentu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

dr Witold Wieczorek - Główny specjalista w Wydziale Współpracy Transnarodowej
i Międzyregionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej

Programy transnarodowe i międzyregionalne na lata 2014-2020 zaprezentowała dr Monika Strojecka-Gevorgyan, Główny specjalista - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej.

dr Monika Strojecka-Gevorgyan, Główny specjalista - Wydział Współpracy Transnarodowej
i Międzyregionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej

Na zakończenie konferencji Euroregiony przedstawiły swoje plany na przyszłość w tym już powstały pomysł na realizację kolejnego wspólnego projektu pn. „Polsko-czeska współpraca młodzieży”

Radosław Pietuch – Sekretarz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Podziękowania dla Partnerów Projektu.

 

Program Konferencji - wersja PL

Pozostałe zdjęcia w Galerii.