Konferencja w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej - (Dz. 4F)

2014-12-19

16 grudnia 2014 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Polsko-czeska współpraca transgraniczna na przykładzie współdziałania Euroregionów i projektu EUREGIO PL-CZ”. Konferencję swoją obecnością i wystąpieniami zaszczycili Posłanki oraz Posłowie na Sejm RP, wśród nich między innymi Poseł Monika Wielichowska – Przewodnicząca Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej oraz Poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar, Wiceprzewodnicząca Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej.

Wśród przybyłych gości znaleźli się także przedstawiciele Euroregionów pogranicza polsko-czeskiego oraz innych instytucji zainteresowanych tematyką współpracy transgranicznej.


 

Zgodnie z programem w trakcie konferencji przedstawiono:
- rolę i znaczenie Euroregionów w polsko-czeskiej współpracy transgranicznej - Janusz Pierzyna, Wójt Jasienicy, Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński,
- projekt EUREGIO PL-CZ jako szczególną formę współdziałania Euroregionów na pograniczu polsko-czeskim - Daria Kardaczyńska, Dyrektor Sekretariatu strony polskiej Euroregionu Silesia,
- przegląd problemów z zakresu współpracy transgranicznej – omówiono powstałą w ramach projektu „Analizę systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy” - Michal Samiec, Menadżer projektów, firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionu,
- transfer dobrych praktyk z zakresu działalności instytucji wspierających współpracę transgraniczną w Europie Zachodniej - Bogdan Kasperek, Sekretarz strony polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Wynikiem dyskusji oraz rozważań podejmowanych na konferencji była wyrażona deklaracja otwartości Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej na podejmowanie różnorodnych form współdziałania z Euroregionami w zakresie współpracy transgranicznej. Podkreślone zostało również, że realizowana przez Euroregiony misja pozostaje nadal aktualna i niezbędna dla rozwoju pogranicza polsko-czeskiego.
 
Konferencja była jednym z ostatnich działań podejmowanych przez Partnerów projektu EUREGIO PL-CZ. Za jej realizację odpowiadało Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Program Konferencji

Pozostałe zdjęcia w Galerii