Międzynarodowa czesko-polska konferencja, 27 marca 2014, centrum społeczne UFFO Trutnov – działanie 4d

2014-03-27

Nie zabrakło też przedstawicieli euroregionów Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląski Cieszyński, przedstawicieli administracji państwowej – Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Blok przedpołudniowy zainaugurowały wystąpienia ważnych gości pani Grażyny Bernatowicz, pana Bc. Lubomíra Franca i pana inż. Miroslava Kociána. Mówili głównie o aktualnej sytuacji współpracy transgranicznej, charakteryzowali stan obecny i przedstawiali propozycje, jakie działania należy podjąć w danej dziedzinie w kolejnym okresie programowania 2014 - 2020. Cytujemy kilka doniosłych zdań z wystąpienia pani Grażyny Barnatowicz; „Także dzięki wsparciu europejskiemu udaje nam się realizować projekty, których oczywiście by nie było. Gdyby Polska i Republika Czeska działały oddzielnie, uzyskanie takiego wsparcia nie byłoby możliwe. Jest to bardzo ważne dla stosunków wzajemnych. Musimy myśleć także o tym, że w 2014 roku i w poprzednich latach obu państwom pomogły fundusze strukturalne. Prawdą jest, że to duża korzyść. Już dziś musimy myśleć o tym, jak możemy najefektywniej wykorzystać te pieniądze w przyszłym okresie programowania 2014 – 2020. Musimy przede wszystkim usunąć wszystkie przeszkody systemowe.

Tematem przewodnim przedpołudniowego bloku wykładów było „Główne przeszkody i problemy uniemożliwiające współpracę transgraniczną na czesko-polskiej granicy”. W tym bloku tematycznym pani Daria Kardaczyńska zaprezentowała projekt „EUREGIO PL – CZ“. Pan inż. Michal Samiec z firmy PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a region, s.r.o., Ostrava mówił o analizie problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy. Analizę tę sporządza się właśnie w ramach projektu EUREGIO PL-CZ. Na podstawie doświadczeń praktycznych przemawiał też František Molík z Izby Gospodarczej Kraju Hradeckiego, dyrektor obszaru Náchod, który prezentował wykład na temat „Przeszkody we współpracy w dziedzinie przedsiębiorczości”. Zostały przedstawione poglądowe przykłady z praktyki, jak działają „granice”, tzw. dawne przejścia. Druga część bloku przedpołudniowego była ukierunkowania na temat „Zagraniczne doświadczenia w dziedzinie współpracy transgranicznej w ramach krajów UE”. Informacje zdobyte w czasie swoich zagranicznych podróży po regionach UE przedstawił Bogdan Kasperek, sekretarz polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński i Andrzej Jankowski, sekretarz polskiej części Euroregionu Nysa. W swoim wykładzie podkreślali fakt, że za barierę uważają transport. Jean Rubio przedstawił nową platformę Transgranicznej misji operacyjnej MOT. Chodzi o francuskie doświadczenia w dziedzinie współpracy transgranicznej – rozwój współpracy, wymiana struktur, realizacja zmian, analizy administracyjnych problemów legislacyjnych na tej granicy itp.

Popołudniowy blok wykładów był ukierunkowany tematycznie na „Przyszłość współpracy transgranicznej w latach 2014 – 2020”. Pan inż. Martin Janeček z Ministerstwa Transportu mówił o planach połączeń transportowych na granicy czesko-polskiej. Pan PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyjaśniał zasady przyszłego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020. Przyszłą współpracę euroregionalną na podstawie osiągniętych rezultatów przedstawił nam Václav Laštůvka, sekretarz czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński. Przed zakończeniem konferencji odbyła się dyskusja panelowa przedstawicieli czesko-polskich euroregionów, którą prowadził Radosław Pietuch. Uważamy, że także ta część wiele wniosła. Została otwarta dyskusja, w którą włączyli się wszyscy uczestnicy międzynarodowej konferencji czesko-polskiej. Na koniec przewodniczący czeskiej części Euroregionu Glacensis inż. Miroslav Kocián podziękował wszystkim za udział i stwierdził, że już się cieszy na dalszą współpracę w nadchodzącym okresie.

Co dodać na zakończenie?

Chyba tylko krótkie zdefiniowanie i utrwalenie kluczowych problemów i opinii.
Na co zatem w następnym okresie programowania położyć nacisk?
Jednoznaczną zgodę osiągnięto w sprawie potrzeby poprawienia dostępności transportowej przez granicę, a także usunięcia barier językowych, nauki języka polskiego dla obywateli czeskich, nauki języka czeskiego dla obywateli polskich, nauki języków dla instytucji administracji państwowej obu krajów. Podjęcia próby włączenia do współpracy transgranicznej także młodzieży i dzieci i za pomocą działań edukacyjnych w ramach euroregionów. Przekazywania doświadczeń również młodszym obywatelom itp. Tworzenia wspólnych projektów, które zbliżają polskich i czeskich obywateli i będą kontynuowane także bez wsparcia ze źródeł europejskich.

Pozostałe zdjęcia w Galerii zdjęć