Międzynarodowa konferencja

2015-07-31

Konferencja ta została zorganizowana przez jednego z naszych Partnerów – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Institut EuroSchola z Trzyńca. Konferencja adresowana była do przedstawicieli instytucji publicznych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego i Żylińskiego zajmujących się problematyką transgraniczną, euroregionów, uczelni wyższych, instytucji zachodnioeuropejskich prowadzących działalność transgraniczną, a także Posłów i Senatorów. Uczestnicy zdarzenia prowadzonego przez Wójta Jasienicy Janusza Pierzynę – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Olza”, mieli możliwość wysłuchania prezentacji między innymi dra Jana Olbrychta – Posła do Parlamentu Europejskiego Rzeczpospolitej Polskiej, Anne Thevenet – Zastępcy Dyrektora Euro-Institutu w Kehl, Jeana Rubio – Specjalisty ds. badań transgranicznych i rozwoju europejskiego Mission Opérationnelle Transfrontalière w Paryżu, Marty Kmeť – Dyrektor Pedagogického centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, prof. dra hab. Zenona Gajdzicy – Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także przedstawicieli partnerów projektu ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Institutu EuroSchola. Konferencja wzmocniła już istniejące stosunki pomiędzy euroregionami, a momentem wieńczącym konferencję było podpisanie porozumienia pomiędzy instytucjami tworzącymi sieć partnerów EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.