Pierwsze spotkanie robocze – Działania 1a – rozwijanie współpracy pomiędzy euroregionami

2012-06-25

W dniach 20-22 czerwca 2012r. na terenie Euroregionu Beskidy odbyło się pierwsze działanie naszego projektu EUREGIO PL-CZ. W ramach działania zorganizowano pobyt studyjny w Euroregionie Beskidy dla wszystkich partnerów projektu w celu pozyskania praktycznych doświadczeń z zakresu działalności euroregionu w tym realizowanych projektów. W ramach spotkania odbyła się Konferencja prezentująca przedsięwzięcia podejmowane w trzech częściach narodowych Euroregionu oraz przedstawione zostały konkretne efekty współpracy transgranicznej w ramach tematów:  "Transgraniczny ruch turystyczny ER Beskidy" oraz "Współpraca trójstronna w ER Beskidy". W ramach stady-tour wizytowano miejsca realizacji projektów transgranicznych promujących atrakcje turystyczne i tworzące warunki rozwoju ruchu turystycznego.