Pobyt studyjny przedstawicieli euroregionów polskich oraz czeskich w Euroregionie Glacensis

2013-10-11

W dniach 2-4 października 2013 roku miało miejsce kolejne działanie naszego projektu (Działanie 1e) - pobyt studyjny przedstawicieli euroregionów polskich oraz czeskich w Euroregionie Glacensis.

Podczas spotkania w dniu 2 października 2013r. omówiona została specyfika działalności Euroregionu Glacensis. Obecni byli także przedstawiciele Regional Development Agency, którzy omówili rolę agencji RDA we współpracy transgranicznej. W kolejnej części odbyło się posiedzenie Rady Programowej, na której kontynuowano tematykę analizy problemów pogranicza polsko-czeskiego.

 Dzień drugi obejmował study tour po Euroregionie Glacensis, w ramach którego uczestnicy zwiedzili kompleks w Meziměstí rewitalizowany w ramach projektu pn. „Skladové, obchodní a volnočasové centrum Walzlovka – Meziměstí“ oraz Ośrodek Zdrowia i Sportu AQUA Land w Meziměstí, zbudowany w ramach projektu współpracy transgranicznej pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie przygranicznym Ziemi Broumovskiej i Mieroszowskiej – 1. Etap". Następnie wiedzono Klasztor Benedyktynów w Broumovie, a także pobliski Browar w Broumovie. Study tour zakończył wspólny obiad w Kudowie-Zdroju oraz prezentacja transgranicznych projektów Kudowy Zdroju realizowanych z czeskimi partnerami.

Ostatni dzień spotkania tj. 4 października 2013r. rozpoczęto od prezentacji dotyczącej Transgranicznego Banku Danych PL-CZ-D, którą przedstawił Pan Sławomir Banaszak – Kierownik oddziału Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze, poświęconej generowaniu danych dotyczących euroregionów na pograniczu polsko - czesko - niemieckim oraz charakterowi współpracy Urzędu Statystycznego z euroregionami dotyczącej charakteru generowanych danych. Następnie Pan Radosław Pietuch Sekretarz Euroregionu Glacensis poprowadził dyskusję na temat aktualnej problematyki Funduszu Mikroprojektów oraz perspektywy na lata 2014-2020. Na tym działanie zakończono.

Więcej w "Galerii zdjęć"