Pobyt studyjny w Euroregionie Silesia 14.-16.05.2014 - Działanie 1d

2014-06-30

W godz. 16.30 do 18.00 odbyło się posiedzenie Rady Programowej pracującej przy powstawaniu dokumentu pt. „Analiza systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy”.

Dzień drugi spotkania (15.05) obejmował study tour po Euroregionie Silesia. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Śląskiego Gimnazjum w Opawie, gdzie Dyrektorka Szkoły wraz z nauczycielką omówiły nam transgraniczną współpracę Śląskiego Gimnazjum w Opawie z Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach na przykładzie zrealizowanych do tej pory projektów. Następnie odwiedziliśmy sekretariat czeskiej części Euroregionu Silesia na rynku  głównym Opawy. Po obiedzie pojechaliśmy na stronę polską Euroregionu Silesia. Rozpoczęliśmy od wizyty w Urzędzie Miasta Racibórz, gdzie Kierownik Wydziału Zarządzania kryzysowego przedstawił nam zrealizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów transgraniczny projekt Miasta Racibórz, Gminy Krzyżanowice i Bohumin dotyczący systemów wczesnego ostrzegania. Następnie udaliśmy się do Sekretariatu polskiej części Euroregionu Silesia, z którego pojechaliśmy do Zamku Piastowskiego w Raciborzu, gdzie zaprezentowano nam mikroprojekt „Kraina Golężyców jako polsko – czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza“ oraz oprowadzono po zrekonstruowanym i pięknie odnowionym Zamku Piastowskim.   

Kolejnym punktem study tour była prezentacja w terenie projektów ścieżek rowerowych w Euroregionie Silesia na przykładzie Miasta Racibórz, Gminy Krzyżanowice i Związku miast i gmin powiatu Karviná. Ostatnim punktem drugiego dnia spotkania były odwiedziny w Wiejskim Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach przy ul. Fabrycznej gdzie Wójt Gminy Krzyżanowice wraz z koordynatorem polsko-czeskich projektów przedstawili nam zrealizowane transgraniczne duże projekty i mikroprojekty inwestycyjne gminy na terenie WCWiR.

Ostatni dzień spotkania tj. 16.05.2014r. rozpoczęto od wizyty w Urzędzie Miasta Hradec nad Morawicą. Pracownik Urzędu przedstawił nam  transgraniczną współpracę miasta Hradce z partnerami z Polski i Słowacki. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzenie przepięknego kompleksu zamkowego w Hradcu nad Morawicą. Na tym działanie zakończono.

'

Pozostałe zdjęcia w Galerii