Posiedzenie grup roboczych w ramach opracowywania "Analizy problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy" – działanie nr 3

2013-08-16

W dniu 12.08.2013 odbyło się kolejne spotkanie Rady programowej. Na początku spotkania uczestników przywitał przewodniczący stowarzyszenia Euroregionu Glacensis, informując o spotkaniu u pana Čisteckiego (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCz – Czesko-Polska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej), do którego najpierw zwrócono się na piśmie proponując udział poszczególnych członków grup roboczych funkcjonujących w ramach komisji międzyrządowej w spotkaniach grup roboczych ds. analizy a potem złożono mu osobistą wizytę. Wynik tego spotkania jest taki, że ministerstwo przyjmuje do wiadomości realizację tego przedsięwzięcia, nie będzie jednak nominowało swoich przedstawicieli do grup roboczych. Po oficjalnym przywitaniu głos przekazano dyrektor firmy PROCES, Andrei Hruškovej, która krótko przedstawiła firmę wyłonioną do opracowania analizy - firmę PROCES. Prowadzenie spotkania roboczego przekazano p. Luborowi Hrušce. Program spotkania podzielono na dwie części.

  1. szczegółowe przedstawienie dokumentu – propozycja sposobu przeprowadzenia badań do analizy (dokument przesłano wcześniej do wszystkich członków grup roboczych w formie elektronicznej)
  2. ustalenie proponowanego harmonogramu – terminów kolejnych spotkań grup roboczych.

Na spotkaniu szczegółowo analizowano poszczególne działy przygotowywanej analizy, przeprowadzono dyskusję dotyczącą wytypowania odpowiednich respondentów objętych badaniem ankietowym. Na zakończenie ustalono terminy kolejnych spotkań:

- dnia 2 października 2013 roku odbędzie się posiedzenie Rady Programowej projektu – na tym spotkaniu firma PROCES przedstawi cząstkowe wyniki badań ankietowych,
- dnia 4 listopada 2013 roku, godz. ok. 10.00, Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou – kolejne spotkanie grup roboczych.