Prezentacja Euroregionu Pradziad

2019-08-30

Tematykę rozmów zdominowały: współpraca transgraniczna, Fundusz Mikroprojektów, funkcjonowanie Euroregionu Pradziad, rola Euroregionu oraz projekty własne realizowane przez tą organizację. Wśród zaprezentowanych projektów nie zabrakło wspólnego przedsięwzięcia wszystkich Euroregionów z pogranicza polsko-czeskiego „EUREGIO PL-CZ”. Zebrani na spotkaniu goście otrzymali materiały informacyjne, mapy i broszury dotyczące Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Polska oraz inne materiały ukazujące bezpośrednio lub pośrednio działalność Euroregionu. Zebrani dopytywali się o ruch turystyczny, transport kolejowy na naszym pograniczu oraz problemy gospodarcze i demograficzne. Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje o Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad oraz możliwość składania wniosków przez instytucje z ziemi kluczborskiej.