Prezentujemy efekty projektu „EUREGIO PL-CZ”

2015-04-30

Zebrani goście mieli okazję zapoznać się z działaniami zrealizowanymi w ramach projektu dzięki obszernej prezentacji wzbogaconej dokumentacją fotograficzną. W prezentacji przedstawione zostały także kluczowe problemy polsko-czeskiego pogranicza, które opisano w publikacji "Analiza problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy". W dalszej części obrad Parlamentu Pan Witold Wieczorek z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawił informacje o programie Interreg V-A RCz-Pl i stanie zaawansowania prac nad tym programem.