Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze

2019-10-25

Konferencja była najlepszą okazją, żeby przed końcem roku spotkać się z potencjalnymi wnioskodawcami i beneficjentami Programu i z punktu widzenia kilku instytucji omówić i podsumować dotychczasową współpracę na pograniczu.

Interreg V-A Republika Czeska – Polska to największy program współpracy transgranicznej realizowany z udziałem Polski, a tym samym beneficjentów z województwa śląskiego. Jest to program, w którym najważniejszą rolę odgrywa odpowiedzialne partnerstwo i współpraca, czego efektem są realizowane projekty. Dzięki funduszom unijnym dostępnym w ramach Programu i zaangażowaniu m.in. śląskich partnerów, którzy współpracują przede wszystkim z partnerami z Kraju Morawsko-Śląskiego i wspólnie realizują rozmaite przedsięwzięcia dostrzegamy coraz więcej korzystnych zmian na pograniczu i mamy nadzieję, że wszystkie przedstawione na konferencji informacje i prezentacje potwierdzają tylko, że Interreg V-A Republika Czeska - Polska to program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze. Swoją prezentację miał Euroregion Silesia i Beskidy.

 

Więcej https://ewt.slaskie.pl/czytaj/Konferencja24102019