Przykłady dobrych praktyk w ramach polsko-czeskiej współpracy transgranicznej - Euroregion Silesia

2016-11-30

W marcu 2016 roku, przedstawiciel Euroregionu Silesia - CZ wzięli udział w kolejnym posiedzeniu Rady Programowej, która pracuje nad utworzeniem polsko-czesko-słowackiego EuroInstytutu wzorowanego na francusko-niemieckim EuroInstytucie z siedzibą w Kehl. W kwietniu 2016 roku  przedstawiciele Euroregionu Silesia - CZ wzięli udział w Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie. Na tym kongresie, przedstawiciel Euroregion miał rolę komentatora panelu pt. "Sąsiedzi w Europie: współpraca między regionami partnerskimi" i miał możliwość zaprezentowania przykładów dobrych praktyk w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej. W całym 2016 roku, przebiegała dystrybucja własnej publikacji czesko-polskiej zatytułowanej "Od Phare CBC do Celu 2", w której to publikacji projekt EUREGIO PL-CZ jest wymieniony jako jeden z udanych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.