Publikacja „Euroregiony polsko-czeskiego pogranicza”

2014-12-31

Publikację można otrzymać w sekretariatach poszczególnych euroregionów, jest również do pobrania na stronie www.euroregions.org.