Rada Programowa w ramach przygotowywanej Analizy systemowych problemów na polsko-czeskim pograniczu powołana

2012-10-11

W dniu 3 października 2012r. podczas wizyty w ER Euroregionu Pradziad oficjalnie zatwierdzono skład Rady Programowej pracującej nad przygotowaniem Analizy systemowych problemów na polsko-czeskim pograniczu – działanie nr 3.