Rozwijamy współpracę międzynarodową

2015-12-18

Pomimo, że projekt został zakończony w 2014 roku, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” nadal prowadzi działania mające na celu wymianę dobrych praktyk oraz czerpanie inspiracji z innych regionów granicznych dla rozwoju pogranicza polsko-czeskiego. Przykładem może być intensywnie rozwijająca się od kilku już lat współpraca z Euro-Institutem Kehl/Strasbourg oraz Eurodystryktem Regio Pamina, instytucjami z którymi Stowarzyszenie „Olza” jest w ciągłym kontakcie i  z którymi planuje kolejne inicjatywy. Transfer dobrych praktyk z innych granic to nieodłączny element działalności Stowarzyszenia „Olza”, przy każdej okazji prezentowany przedstawicielom administracji samorządowej i rządowej oraz podmiotom bezpośrednio i pośrednio włączanych we współpracę na rzecz pogranicza polsko-czeskiego.