Rozwijamy współpracę międzyregionalną i międzynarodową - ER Śląsk Cieszyński

2016-10-31

Pomimo, że projekt został zakończony w 2014 roku, Stowarzyszenie „Olza” nadal prowadzi działania mające na celu wymianę dobrych praktyk oraz czerpanie inspiracji z innych regionów granicznych dla rozwoju pogranicza polsko-czeskiego. Ważnym etapem w rozwijaniu tego typu współpracy jest włączanie coraz większej rzeszy podmiotów w działania o charakterze międzyregionalnym i międzynarodowym na rzecz pogranicza polsko-czeskiego, czego przykładem są obecnie wdrażane nowe przedsięwzięcia. „EuroInter Cooperation 2016-2020” i „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim” to projekty realizowane z Eurodystryktem PAMINA, natomiast „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego” z Euro-Institutem z Kehl. Kolejnym, nowatorskim projektem angażującym instytucje reprezentujące pogranicze polsko-czeskie, francusko-niemieckie, irlandzko–północno-irlandzkie, francusko-hiszpańskie i austriacko-włosko-słoweńskie jest aktualnie oczekujący na dofinansowanie mikroprojekt pn. „TEIN - platforma dialogu na granicy”.

Transfer dobrych praktyk z innych granic to nieodłączny element działalności Stowarzyszenia „Olza”, przy każdej okazji prezentowany przedstawicielom administracji samorządowej i rządowej oraz podmiotom bezpośrednio i pośrednio włączanych we współpracę na rzecz pogranicza polsko-czeskiego.