ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NA POZIOMIE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM NADAL TRWA

2015-10-16

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska realizowało w ramach projektu 3-dniowe wspólne spotkanie euroregionów mające na celu wzajemne poznanie i rozwój współpracy oraz definiowanie problemów współpracy transgranicznej. Przedmiotowe działanie było realizowane na terenie Śląska Cieszyńskiego. Następnie aktywnie brało udział w opracowaniu „Analizy problemów systemowych współpracy transgranicznej na granicy czesko - polskiej“.

Nabyta wiedza, znajomości i doświadczenia, które były czerpane w ramach realizacji przedmiotowego projektu, pracownicy RSTS wykorzystują w swojej codziennej pracy oraz nadal będą wykorzystywać przy realizacii i administracji czesko – polskich projektów. Wiedza, znajomości i doświadczenia przyczyniły się do złożenia kolejnego wspólnego projektu (propozycji projektowej) 6 euroregionów pod nazwą „Polsko – czeska współpraca młodzieży“. Zebrane informacje byly przede wszystkim wykorzystywane w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia wniosku projektowego na projekt Fundusz Mikroprojektów Euroregionu ŚC-TS do nowego okresu programowania w latach 2014 - 2020 Programu INTERREG V-A a także przy realizacji mikroprojektów własnych RSTS z Partnerem projektu SRiWR Olza w ramach POWT CZ-PL 2007 – 2013, chodziło np. o następujące projekty: Ovzduší bez hranic – 1. etapa ve školách, Budoucí spolupráce v ER TS-ŚC - Chceme, abyste o nás věděli 4, itd.

Rezultaty tego unikalnego projektu promowane są również przy wykonywaniu działań statutowych RSTS. Na etapie trwałości projektu RSTS ma do dyspozycji mapy i publikacje, które powstały w ramach realizacji projektu. Przedmiotowe materiały promocyjne dystrybuuje RSTS według potrzeb poprzez centra informacyjne w czeskiej części Euroregionów, samorządom przy działaniach RSTS  a także są do dyspozycji w Agencji Informacji Przygranicznej w Czeskim Cieszynie.